Noktalama İşaretleri ve Noktalama Sembolleri


Noktalama İşaretleri ve Noktalama Sembolleri
Noktalama İşaretleri ve Noktalama Sembolleri

  ·     ‑     ‒     –     —     ―     ‗     ‘     ’     ‚     ‛     “     ”     „     ‟  •     ‣     ․     ‥     …     ‧     ′     ″     ‴     ‵     ‶     ‷     ❛     ❜     ❝  ❞     ʹ     ʺ     ʻ     ʼ     ʽ     ʾ     ʿ     ˀ     ˁ     ˂     ˃     ˄     ˅     ˆ  ˇ     ˈ     ˉ     ˊ     ˋ     ˌ     ˍ     ˎ     ˏ     ː     ˑ     ˒     ˓     ˔     ˕  ˖     ˗     ˘     ˙     ˚     ˛     ˜     ˝     ˞     ˠ     ˡ     ~     ¿     ﹐     ﹒  ﹔     ﹕     !     #     $     %     &     *     ,     .     :     ;     ?     @    ˙  ‥  ‧  ‵  、  。  ﹐  ﹒  ﹔  ﹕  !  #  $  %  &  *  ,  .  :  ;  ?  @  ~  •  …  ·  ¡  ¿  ¦  ¨  ¯  ´  ·  ¸  º  ‽  ‼  ⁏  ※  †  ‡  ˉ  ˘  ⁇  ⁈  ⁉  ˆ  ⁊  ⸘  

Noktalama İşaretleri (Açıklamalar)

     Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.

      Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Nokta ( . )

  1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurul­muştur. Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. (Reşat Nuri Güntekin)
  2. Bazı kısaltmaların sonuna konur: Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce) vb.
  3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent vb.
  4. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur: 3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında vb.
  5. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:

kaynak

Noktalama İşaretleri

Metin sembolü Anlam
tam genişlikte yıldız işareti
yatay üç nokta sembolü
· orta nokta sembolü
¿ ters soru işareti
¦ kırık bar sembolü
¨ diyabet işareti
¯ macron sembolü
´ akut vurgu işareti
· orta nokta sembolü
¸ cedilla aksan işareti
º eril sıralı gösterge işareti
doğu asya referans işareti
hançer sembolü
çift hançer sembolü

TAKİP ET   Google News Abone OlBir Yorum Yaz