Nasıl Müslüman Olunur ?


Bir milyarın üzerinde mensubu ve her gün artan sayısıyla İslam dini, bazı kaynaklara göre dünyadaki en hızlı yayılan din.Yeni mensupları aralarına kabul etme kolaylığı açısından dünya dinleri arasında eşsiz olan İslam, Müslüman olmak için sadece kişinin samimi bir şekilde inancını dile getirmesini ister. Ancak bu beyan ciddiyetsiz bir şekilde yapılmaz, çünkü İslami prensiplerin öncü olduğu bir hayata kendini adamak, yapacağın işlerin en önemlilerinden biridir (hatta en önemlisidir).
Nasıl Müslüman Olunur ?
Nasıl Müslüman Olunur ?

Bir milyarın üzerinde mensubu ve her gün artan sayısıyla İslam dini, bazı kaynaklara göre dünyadaki en hızlı yayılan din.Yeni mensupları aralarına kabul etme kolaylığı açısından dünya dinleri arasında eşsiz olan İslam, Müslüman olmak için sadece kişinin samimi bir şekilde inancını dile getirmesini ister. Ancak bu beyan ciddiyetsiz bir şekilde yapılmaz, çünkü İslami prensiplerin öncü olduğu bir hayata kendini adamak, yapacağın işlerin en önemlilerinden biridir (hatta en önemlisidir).

Şu da bilinmelidir ki, Müslüman olan bir kişinin daha önce işlediği tüm günahlar affolur. İslam dininin yeni bir mensubu olarak amel defterin tıpkı yeni doğan bir bebek gibi tertemizdir. Kişi amel defterini olabildiğince temiz tutmaya çalışmalı ve elinden geldiğince salih ameller işlemelidir.

 

İslam, masum bir insanı öldürmeye asla müsaade etmez; çoğu inançta, masum bir cana kıymak büyük günahtır. Bu gibi aşırılıklar kesinlikle tavsiye edilmez. İslam'ın, tüm Müslümanların uyması gereken ve gösterişsiz olmaya önem veren bir kıyafet tarzı vardır.

 

Kısım 1

Müslüman olmak

1

Müslüman olmanın ne demek olduğunu ve nasıl Müslüman gibi yaşanacağını bildiğinden emin ol. Müslüman olmanın ilk kuralı bir ve tek olan Allah’a inanmaktır. Allah tek İlah, tek Yaratıcıdır ve her şeye gücü yetendir. Güzel davranışları sadece onun için yapmalı ve sadece ona ibadet etmelisin. O’na asla ortak koşmamalısın. Allah’ın resulü Muhammed (selam üzerine olsun) Dünya’ya gönderilen son Resul ve Nebidir ve ondan sonra peygamber gelmeyecektir. İslam, kendisini tüm yaratılışın doğal yolu (fıtrat dini) olarak görür. Yani, İslam asıldır, varoluşun mükemmel hâlidir. Bu nedenle, bir kişi Müslüman olduğunda, o kişi aslında hakiki doğasına (fıtratına) geri dönüş yapmış olur.

 • İslam, nerede yaşıyor olursa olsunlar öğretilerini takip eden kişileri Müslüman olarak tanıtır. Örneğin; İslam, Hz. İsa İslam’ın ortaya çıkışından yüzyıllar önce yaşamış olmasına rağmen, onun Müslüman olduğunu inanır.
 • Allah, Tanrı’nın Arapçasıdır ve Hristiyan ve Yahudiler’in ("İbrahimi" Tanrı) ibadet ettiği aynı Allah’a işaret eder. Bu nedenle, Müslümanlar Hristiyanlığın ve Museviliğin (İsa, Musa, Davud, İlyas, vs.) peygamberlerine de büyük saygı duyar ve İncil ve Tevrat’ın ilahi olduğuna inanır.
 • Kendini İslam’ın herhangi bir mezhebiyle bağdaştırma. Allah ve Peygamberi bize birlik olmayı emrediyor. Bu nedenle, Müslümanlar sadece Allah’a ve onun Peygamberine itaat etmeli ve bid’atlardan (dine sonradan eklenen) sakınmalıdır. Eğer Allah ve Peygamberi bir şeyi emretmemiş veya yapmamışsa, onu yapma.
  • "Dinlerini bölük bölük edip her biri bir kişinin taraftarı olmuş olanlar var ya, sen hiçbir konuda onlardan olamazsın. Onların işi Allah’a kalmıştır. Daha sonra Allah, onların yaptıklarını kendilerine bildirecektir." [En’am Suresi, 159. ayet]
  • "Muaviye bin Ebu Süfyan ayağa kalktı ve şöyle dedi: Allah resulü şöyle dedi: Ehl-i kitap 72 fırkaya ayrıldı ve ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak: 72’si cehenneme, biri Cennete gidecektir. Cennete gidecek olan ise çoğunluktur." [Sünen-i Ebu Davud, Hadis no:4597]

 

2

İslami eserleri oku. İslam’ın kutsal kitabı olan Kur’an’ın, Allah’ın değişmemiş sözü ve önceki Hristiyan ve Musevi kutsal kitaplarının nihai hali olduğuna inanılır. Diğer dini referanslardan bir diğeri Muhammed’in sözleri olan Hadislerdir. Hadisler İslam hukukunun bir kısmına temel oluşturur. Bu eserleri okumak, İslam inancını oluşturan kıssalar, kanunlar ve öğretilerine karşı bir anlayış kazandıracaktır.

3

Bir imamla konuş. İmamlar cami içinde veya dışında dini hizmetlerde bulunan ve din konusunda bilgili kişilerdir. İmamlar, dini bilgileri ve güzel karakterlerine göre seçilirler. İyi bir İmam, hayatını İslam’a adamaya hazır olup olmadığına karar verirken sana tavsiyelerde bulunabilir.

4

Şehadet getir. Eğer Müslüman olma ve Allah’ın iradesine tamamen teslim olma konusunda kesin eminsen, tek yapman gereken, kısa bir iman ifadesi olan Şehadet getirmektir. Şehadet getirdikten sonra, hayat boyu İslam dinini yaşayacağını taahhüt edeceğinin farkında ol. Şehadet Arapça olarak "Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedün resulullah" şeklinde söylenir ve "Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik ederim." anlamına gelir. Şehadet getirerek Müslüman olursun.

 • Şehadetin ilk kısmı ("Eşhedü enla ilahe illallah") sadece diğer inançların tanrılarını değil, kişinin kalbinde Allah’ın yerine koyabileceği varlık ve güç gibi tüm dünyevi şeyleri kapsar.
 • Şehadetin ikinci kısmı ("ve eşhedü enne Muhammedün resulullah") ise Muhammed’i Allah’ın elçisi olarak kabul etmektir. Müslümanlar, Kur’an ile belirlenen kuralları, yani son peygamber olarak onun yaşadığı örnek hayatı yaşamakla yükümlüdürler.
 • Şehadetin samimiyet ve bilinçli bir teslimiyetle söylenmesi gerekir. Sadece sözleri söyleyerek Müslüman olmazsın. Sözle dile getirilen şey kalpteki inancın yansımasıdır.
 • Asla masum bir cana kıymamalı, yalan söylememeli, çalmamalı veya bu gibi şeylerden uzak durmalı ve Allah’ın Kur’an’da belirttiği emirlerine uymalısın. Yani, İslami kurallara göre yaşamalısın.

 

5

İslam topluluğunun muteber bir mensubu olmak için, şehadetin sırasında şahitler bulundur. Müslüman olmak için şahitler bulundurmak kesin bir şart değildir, zira Allah her şeyi bilir, bu nedenle tek başına, gönülden getirdiğin bir şehadet seni Allah katında Müslümanlardan kılacaktır. Ancak, İslami camiada tanınmak için, Şehadet genelde şahitler - senin inancını tasdik edecek iki Müslüman veya bir İmam - önünde getirilir.

6

Yıkan. Müslüman olmanın hemen akabinde, bir arınma eylemi olarak duş al veya yıkan. Bu, geçmişten arınmayı ve karanlıklardan aydınlığa çıkmayı temsil eden sembolik bir fiildir.

 • Hiç kimsenin günahları yeni keşfedilmiş bir saflığa engel olacak kadar büyük değildir. Şehadet getirdikten sonra, geçmiş günahların bağışlanır ve tertemiz olursun. Bundan sonra salih amellerle takvanı artırmaya çaba göstereceğin yeni bir hayata başlarsın.
 • Erkeklerin Müslüman olduktan sonra sünnet olmaları tavsiye edilir. Bu göz korkutucu görünse de, temizlik için önemli kabul edilir ve Allah'a karşı bir sevgi eylemini, rızasını kazanmayı temsil eder. Yakın çevrendeki bir cami ile irtibata geçtiğinde, seni bu işlemin yapılabileceği bir kliniğe yönlendireceklerdir.

 

Kısım 2

İslami Presiplere Göre Yaşamak

Image titled 900px Become a Muslim Step 7

1

Allah için namaz kıl(namaz nasıl kılınır? abdest alma?). Eğer namaz kılmayı bilmiyorsan, bunu öğrenmenin en kolay yolu Camide beş vakit namaza katılmaktır. Namaz huzur veren bir eylemdir ve beş vakit namaz akil baliğ olan her Müslümana farzdır. Namaz kılarken acele etme. Huşu içerisinde namaz kılmak için acele etmekten kaçınmalısın.

 • Unutma, namaz sen ve sana hayat veren ve kainatı yaratanla arandaki doğrudan bir bağlantıdır. Namaz sükunet, neşe ve huzur getirmelidir. Bu, zamanla olacak ve gelişecektir. Namazda aşırıya ve gösterişe kaçmaktan sakın. Gösterişsiz bir şekilde, tevazu ile namaz kıl. Öncelikli amacın, bir alışkanlık edinmek ve bunu seni hoşnut edecek, mutmain olacağın bir deneyim haline getirmektir.
 • Gününü beş vakit namaza göre planla. Namazlardan sonra dua için yeteri kadar zaman ayır, çünkü Müslümanlar Allah’tan bu şekilde yardım isterler. Tüm nafile namazları kılma alışkanlığını da edinmeye çalış.
 • Allah’a başarılı ve sağduyulu olmak için dua et. Ancak, iki şeyi aklından çıkarma. Birincisi, Allah’ın senden istediği vecibeleri yerine getirmelisin. Başarı için sadece dua etmek yetmez, başarılı olmak için gerekeni yapmak zorundasın. İkincisi, her konuda Allah’a güven. Maddi başarın fanidir, ancak Allah ebedidir. Başarılı olsan da, olmasan da Allah’a bağlılığını koru.
 • Allah Samed’tir, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi bizim ibadetimize de ihtiyacı yoktur, bilakis Allah kendi iyiliğimiz için bize ibadet etmeyi emreder.
 1. Image titled Become a Muslim Step 8

  2

  İslami yükümlülükleri (Farz) yerine getir. İslam dini Müslümanlara belirli yükümlülükleri yerine getirmesini emreder. Bu yükümlülüklere "Farz." denir. İki çeşit Farz vardır: Farz-ı Ayn ve Farz-ı Kifaye. Farz-ı Ayn kişisel yükümlülüklerdir, yani namaz ve Ramazan orucu gibi gücü olan her Müslümanın yapması gereken şeylerdir.[9] Farz-ı Kifaye toplumsal yükümlülüklerdir, yani her bir ferd yapmasa da topluluk olarak yapılması gereken şeylerdir. Örneğin; bir Müslüman vefat ettiğinde, o topluluktaki Müslümanlardan bazıları toplanmalı ve cenaze namazı kılmalıdır. Bunu her müslümanın yapmazı gerekmez. Ancak, cenaze namazını kimse kılmazsa, topluca bir yanlış yapılmış olur.
  • İslam inancı, Muhammed’in hayatını temel alan yaşam tarzı rehberi olan Sünnete riayeti de emreder. Bazı fiiler tavsiye edilir ve bazısı da emredilir. Rivayetler (hadisler) söz konusu fiilin durumunu bize bildirir.
 2. Image titled Become a Muslim Step 9

  3

  İslam adabına uy. Müslümanlar hayatlarını belirli şekillerde yaşamalı, bazı davranışlardan uzak durmalı ve bazılarını da benimsemelidir. Bir Müslüman olarak şu alışkanlıkları (ve başkalarını) edineceksin:
  • Helal yiyecekler tüket. Müslümanlar domuz eti, leş ve alkolden sakınmalıdır. Buna ek olarak, etin de ehil bir Müslüman tarafından kesilmiş olması gerekir.
  • Yemeğe başlamadan önce "Bismillah" ("Allah’ın adıyla") de.
  • Yemeğini sağ elinle ye.
  • Temizliğe dikkat et.
  • Karşı cinsle gereksiz muhabbetlerden sakın. Evlilik dışı her türlü cinsel münasebetin haram olduğunu unutma.
  • Evli kadınlar regl döneminde cinsel ilişkiden uzak durmalıdır.
  • Gösterişsiz olmaya büyük önem veren İslami kıyafet adabını öğren ve uygula.
 3. Image titled Become a Muslim Step 10

  4

  İslam’ın beş şartını anla ve özümse. İslam’ın Beş Şartı Müslümanların yapmaları gereken fiillerdir. Bunlar İslami hayatın özüdür. Beş Şart şunlardır.
  • Kelime-i Şehadet getirmek. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in onun elçisi olduğunu beyan ederek Müslüman olursun.
  • Beş vakit namazı ifa et. Namazlar günde beş kez, kutsal şehir Mekke’ye yönelerek kılınır.
  • Sağlıklı isen Ramazan ayı boyunca oruç tutmak. Ramazan ayı, orucun yanında, namaz ve zekat gibi salih amellerle geçirilen mübarek bir aydır.
  • Birikimlerinin 40’da 1’ini ihtiyaç sahiplerine vermek (Zekat). Yoksul kişilere yardım etmek her Müslümanın vazifesidir.
  • Hacca gitmek. İmkanı olan Müslümanların ömürlerinde en az bir kez Mekke’ye yolculuk etmeleri gerekir.
 4. Image titled Become a Muslim Step 11

  5

  İman’ın altı şartına inan. Müslümanlar, insani hislerle algılanamasa bile Allah’ın ilahi emirlerine inanırlar. Müslümanların inanması gereken İman’ın altı şartı şunlardır:
  • Allah’a iman etmek. Allah kainatı yaratandır ve yalnız ona ibadet edilir.
  • Allah’ın meleklerine iman etmek. Melekler Allahın ilahi iradesinin sorgusuz hizmetçileridir.
  • Gönderilen kitaplara iman etmek. Kur’an, Cebrail aracılığı ile Muhammed’e vahyedilen Allah’ın en mükemmel buyruğudur (İncil ve Tevrat da kutsal kabul edilir, onlar da Allah tarafından gönderilmiştir fakat içerikleri değiştirilmiştir).
  • Peygamberlerine iman etmek. Allah Peygamberler göndererek (İsa, İbrahim ve diğerleri) mesajını dünyaya iletmiştir.
  • Ahiret gününe iman etmek. Nihayetinde, Allah, sadece kendisinin bildiği bir zamanda, hesaba çekmek için tüm hayatı yeniden diriltecektir.
  • Kader’e iman etmek. Allah her şeye bir ölçü koymuştur - hiçbir şey Allah’ın bilgisi ve koyduğu kuralların dışında gerçekleşmez.

 

Kısım3

İmanını Arttırmak

 1. Image titled Become a Muslim Step 12

  1

  Kur’an okumaya devam et. Kur’an meallerinden çok şey öğrenebilirsin. Bu çevirilerin bazılarını diğerlerine nispeten anlamak zor olabilir. Elmalılı Hamdi Yazır ve Diyanet Meali en bilindik Kur’an mealleridir, fakat eğer anlamakta güçlük çekersen diğer meallere de bakmayı dene. Ancak, Kur’an’ı sadece kendi yorumlamana güvenerek değil de Kur’an çalışmaları yapan insanlara danışarak okuman çok daha iyidir. Bölgendeki camide sana İslam hakkında daha fazla şey öğrenmen için seve seve yardım edecek insanlar olacaktır. Ayrıca çoğu camide "Yeni Müslümanlar" için ders halkaları da bulunur ve buralar başlangıç için iyi yerlerdir. Kendini birlikteyken rahat hissettiğin ve sana iyi eğitim verecek yeterli bilgisi olduğuna ikna olduğun bir kişi bulma konusunda dikkatli ama rahat ol.
  • Büyük mükafatından dolayı çoğu Müslüman Kur’an ezberlemeye çok vakit ayırır. Arapçan geliştiğinde, sevdiğin sureleri ezberlemeye başla. Bunlar namaz sırasında veya moral ihtiyacı hissettiğin zaman okunabilir.
  • Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim gibi sahih hadis (Muhammed Peygamberin sözleri ve davranışları) külliyatlarını araştır ve çalış. Külliyatları incelemek için Hadis.diyanet.com adresini ziyaret et.Image titled Become a Muslim Step 13
   • Hanefi. Hanefi ekolu İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit tarafından kuruldu ve seküler Türkler, Aşırı-Ortodoks Diobendi ve Berelviler arasında dağılım gösteren ve en kalabalık nüfuslu olan ekoldür. Çoğu Hanefi, Hindistan alt kıtasında, Türkiye, Doğu İran, Mısır’ın bazı bölgelerinde ve çoğunluğu Müslüman olmayan ülkelerde yaşar.
   • Şafi. Şafi ekolü İmam Ebu Abdullah Muhammed İbnu İdris Eş-Şafi tarafından kurulmuştur ve ikinci en kalabalık nüfuslu ekoldür. Büyük çoğunluğu, Yemen, Malezya ve Endonezya’nın yanında Mısır ve Doğu Afrika’da bulunur. Şafi ekolu karmaşık hukuk sistemi ile bilinir.
   • Maliki. Maliki ekolü, İmam Ebu Hanife’nin öğrencisi olan İmam Mâlik bin Enes tarafından kurulmuştur. Kuzey ve Kuzey Doğu Afrika’nın çoğunluğunda ve Suudi Arabistan’ın bir kısmında Maliki ekolü hakimdir. İmam Malik uygulamalarını Medine halkından almıştır; meşhur Maliki alimlerden biri Hamza Yusuf’tur.
   • Hanbeli. Hanbeli ekolü İmam Ahmed bin Hanbel tarafından kurulmuştur. Özellikle Suudi Arabistan’da hakim ekol olmakla birlikte Batı’da da takipçileri vardır. Hanbeliler akideye ve ritüellere çok önem verirler ve en muhafazakâr ve en katı ekol olarak görülürler.
   • Bahsi geçen düşünce ekollerinden birini takip etmek mecburi değildir. Bunlar Peygamberimiz zamanında yoktu. Bu ekoller, sadece namaz gibi bazı şeylerin nasıl yapılacağı hakkında farklı, küçük yorumlamalar yapmışlardır. Başka birisinin farklı bir ekolü takip ediyor olması seni endişelendirmesin, zira İslam dini bölünmeye karşı uyarır. Kur’an ve Sünnet’e uyduğun sürece dalalete düşmezsin.

Image titled Become a Muslim Step 14

Çoğu inanışta olduğu gibi, İslam dini de mensuplarının "Altın Kural"a uymalarını destekler.

2

İslam Hukuku çalış ve bir ekol seç (isteğe bağlı). Sünni İslam’da, dini hukuk dört ekole bölünmüştür. Farklı ekolleri incele ve sana en cazip gelenini seç. Bir ekole katıldığında, İslami hukukundan anladığın şeylerin İslam'ın ilk kaynaklarında [Kur’an ve Sünnet] nasıl açıklığa kavuşturulduğunu öğreneceksin. Tüm ekollerin eşit derecede meşru olduğunu unutma. İlk başta Şeriat çok sert gelebilir, ancak tüm kanun ve cezalar güvenli ve adil bir toplum tesis edebilmek için Allah’ın bize verdiği nimetlerindendir. Bunları özümsemek için elinden gelenin en iyisini yap ve öğrendiklerini kendi hayatında uygulamaya çalış. Resmi olarak bilinen ekoller şunlardır:

3

Her şeyden önemlisi, olabileceğin en iyi insan ol. Seni kızdıran, üzen veya keyfini kaçıran ne olursa olsun, senin bu dünyadaki görevin Allah’a kulluk yaparak ve onun rızasını umarak olabileceğin en iyi insan olmaktır. Müslümanlar Allah’ın bizleri iyi bir hayat yaşamamız ve ona kulluğumuz neticesinde mutlu olmamız için yarattığına inanır. Yeteneklerini kullanarak başkalarına yardım et ve çevreni daha iyi bir hale getir. Açık fikirli ol. Kimseye zarar verme. İnsanlara İslam’ı anlatmayı görev edin ve bunu yaparken İslam’ın bir barış dini olduğunu vurgula.

TAKİP ET   Google News Abone OlBir Yorum Yaz