Matematiksel İşaretler ve Matematik Semboller


Matematiksel İşaretler ve Matematik Semboller
Matematiksel İşaretler ve Matematik Semboller

π     ∞     Σ     √     ∛     ∜     ∫     ∬     ∭     ∮     ∯     ∰     ∱ ∲     ∳  ∀     ∁     ∂     ∃     ∄     ∅     ∆     ∇     ∈     ∉     ∊     ∋     ∌     ∍     ∎  ∏     ∐     ∑     −     ∓     ∔     ∕     ∖     ∗     ∘  ∙     ∝     ∟     ∠     ∡  ∢     ∣     ∤     ∥     ∦     ∧     ∨     ∩     ∪  ∴     ∵     ∶     ∷     ∸     ∹  ∺     ∻     ∼     ∽     ∾     ∿     ≀     ≁    ≂     ≃     ≄     ≅     ≆     ≇     ≈  ≉     ≊     ≋     ≌     ≍     ≎     ≏     ≐     ≑     ≒     ≓     ≔     ≕     ≖     ≗  ≘     ≙     ≚     ≛     ≜     ≝     ≞     ≟     ≠     ≡     ≢     ≣     ≤     ≥     ≦  ≧     ≨     ≩     ≪     ≫     ≬     ≭     ≮     ≯     ≰     ≱     ≲     ≳     ≴     ≵  ≶     ≷     ≸     ≹     ≺     ≻     ≼     ≽     ≾     ≿     ⊀     ⊁     ⊂     ⊃     ⊄  ⊅     ⊆     ⊇     ⊈     ⊉     ⊊     ⊋     ⊌     ⊍     ⊎     ⊏     ⊐     ⊑     ⊒     ⊓  ⊔     ⊕     ⊖     ⊗     ⊘     ⊙     ⊚     ⊛     ⊜     ⊝     ⊞     ⊟     ⊠     ⊡     ⊢  ⊣     ⊤     ⊥     ⊦     ⊧     ⊨     ⊩     ⊪     ⊫     ⊬     ⊭     ⊮     ⊯     ⊰     ⊱  ⊲     ⊳     ⊴     ⊵     ⊶     ⊷     ⊸     ⊹     ⊺     ⊻     ⊼     ⊽     ⊾     ⊿     ⋀  ⋁     ⋂     ⋃     ⋄     ⋅     ⋆     ⋇     ⋈     ⋉     ⋊     ⋋     ⋌     ⋍     ⋎     ⋏  ⋐     ⋑     ⋒     ⋓     ⋔     ⋕     ⋖     ⋗     ⋘     ⋙     ⋚     ⋛     ⋜     ⋝     ⋞  ⋟     ⋠     ⋡     ⋢     ⋣     ⋤     ⋥     ⋦     ⋧     ⋨     ⋩     ⋪     ⋫     ⋬     ⋭  ⋮     ⋯     ⋰     ⋱     ⁺     ⁻     ⁼     ⁽     ⁾     ⁿ     ₊     ₋     ₌     ₍     ₎  

Noktalama İşaretleri (Açıklamalar)

     Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.

      Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Nokta ( . )

  1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurul­muştur. Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. (Reşat Nuri Güntekin)
  2. Bazı kısaltmaların sonuna konur: Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce) vb.
  3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent vb.
  4. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur: 3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında vb.
  5. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:

kaynak

Noktalama İşaretleri

Matematik Sembolleri HTML Kodları, Kod Tablosu ve Matematik Semboller gösterilen kavramlar

Sembol Varlık HTML Kodu CSS Kodu Unicode Isim
+ + + \002B U+002B Artı işareti
\2212 U+2212 Eksi işareti
× × × \00D7 U+00D7 Çarpma işareti
÷ ÷ ÷ \00F7 U+00F7 Bölme İşareti
= = = \003D U+003D Eşittir işareti
\2260 U+2260 Eşit değil
± ± ± \00B1 U+00B1 Artı eksi sembolü
¬ ¬ ¬ \00AC U+00AC İşaret değil
< < < \003C U+003C İşaretten Az
> > > \003E U+003E Büyük işareti
° ° ° \00B0 U+00B0 Derece işareti
¹ ¹ ¹ \00B9 U+00B9 Üst simge bir
² ² ² \00B2 U+00B2 Üst simge iki
³ ³ ³ \00B3 U+00B3 Üst simge Üç
ƒ ƒ ƒ \0192 U+0192 Kancalı Latin Küçük Harf F
% % % \0025 U+0025 Yüzde İşareti
‰ \0089 U+0089 Gerekçe ile Karakter Tablolaması
\2031 U+2031 Her On Bin İşareti Başına
\2200 U+2200 Hepsi için
\2201 U+2201 Tamamlayıcı
\2202 U+2202 Kısmi Diferansiyel
\2203 U+2203 Var
\2204 U+2204 Var Değil
\2205 U+2205 Boş küme
\2207 U+2207 nabla
\2208 U+2208 Elemanı
\2209 U+2209 Bir Eleman Değil
\220B U+220B Üye olarak içerir
\220C U+220C Üye Olarak İçermiyor
\220F U+220F N-Ary Ürünü
\2210 U+2210 N-Ary Coproduct
\2211 U+2211 N-Ary Toplamı
\2213 U+2213 Eksi veya Artı işareti
\2214 U+2214 Nokta Artı
\2216 U+2216 Eksi Ayarla
\2217 U+2217 Yıldız Operatörü
\2218 U+2218 Halka Operatörü
\221A U+221A Kare kök
\221D U+221D Orantılı
\221E U+221E Sonsuzluk
\221F U+221F Dik açı
\2220 U+2220 Açı
\2221 U+2221 Ölçülen açı
\2222 U+2222 Küresel açı
\2223 U+2223 Divides
\2224 U+2224 Bölmez
\2225 U+2225 E paralel
\2226 U+2226 Paralel Değil
\2227 U+2227 Mantıksal ve
\2228 U+2228 Mantıksal Veya
\2229 U+2229 kesişim
\222A U+222A Birlik
\222B U+222B integral
\222C U+222C Çift katlı
\222D U+222D Üçlü İntegral
\222E U+222E Kontur İntegrali
\222F U+222F Yüzey İntegrali
\2230 U+2230 Hacim İntegrali
\2231 U+2231 Saat Yönünde İntegral
\2232 U+2232 Saat Yönünde Kontur İntegrali
\2233 U+2233 Saat yönünün tersine Kontur İntegral
\2234 U+2234 bu nedenle
\2235 U+2235 Çünkü
\2236 U+2236 oran
\2237 U+2237 Oran
\2238 U+2238 Nokta eksi
\223A U+223A Geometrik Oran
\223B U+223B homotetik
\223C U+223C Tilde Operatörü
\223D U+223D Tersine çevrilmiş Tilde
\223E U+223E Ters Tembel S
\223F U+223F Sinüs dalgası
\2240 U+2240 Çelenk Ürünü
\2241 U+2241 Tilde değil
\2242 U+2242 Eksi Tilde
\2243 U+2243 Asimptotik Olarak Eşit
\2244 U+2244 Asimptotik Olarak Eşit Değil
\2245 U+2245 Yaklaşık Eşittir
\2246 U+2246 Yaklaşık olarak ama aslında eşit değil
\2247 U+2247 Ne Yaklaşık, ne de Aslında
\2248 U+2248 Neredeyse Eşit
\2249 U+2249 Neredeyse Eşit Değil
\224A U+224A Neredeyse Eşit veya Eşit
\224B U+224B Üçlü Tilde
\224C U+224C Tüm Eşit
\224D U+224D Eşittir
\224E U+224E Geometrik Olarak Eşdeğer
\224F U+224F Arasındaki Fark
\2250 U+2250 Sınıra Yaklaşır
\2251 U+2251 Geometrik Olarak Eşit
\2252 U+2252 Yaklaşık olarak Eşittir veya Görüntü
\2253 U+2253 Görüntü veya Yaklaşık olarak Eşittir
\2254 U+2254 Kolon Eşittir
\2255 U+2255 Kolon eşittir
\2256 U+2256 Eşit Olarak Yüzük
\2257 U+2257 Eşit Yüzük
\2259 U+2259 Tahminler
\225A U+225A Eşit
\225C U+225C Delta Eşittir
\225F U+225F Eşitliği Sorgulandı
\2261 U+2261 Özdeş
\2262 U+2262 Özdeş değil
\2264 U+2264 Daha Az veya Eşit
\2265 U+2265 Büyük veya Eşittir
\2266 U+2266 Eşit-Küçük
\2267 U+2267 Eşit Büyüktür
\2268 U+2268 Daha Az Ama Eşit Değil
\2269 U+2269 Daha Büyük Ama Eşit Değil
\226A U+226A Çok daha az
\226B U+226B Çok daha büyük
\226C U+226C Arasında
\226D U+226D Eşdeğer Değil
\226E U+226E Daha az olmayan
\226F U+226F Büyük Değil
\2270 U+2270 Ne Az, Ne Eşit
\2271 U+2271 Ne Büyüktür ne de Eşit
\2272 U+2272 Daha Az veya Eşdeğer
\2273 U+2273 Büyük veya Eşdeğer
\2274 U+2274 Ne Az veya Ne Eşdeğer
\2275 U+2275 Ne Büyüktür ne de Eşdeğer
\2276 U+2276 Daha Az veya Daha Büyük
\2277 U+2277 Büyüktür veya Büyüktür
\2278 U+2278 Ne Az, Ne Büyük
\2279 U+2279 Ne Büyük Büyük Ne de Küçük Büyük
\227A U+227A ilerlettiği
\227B U+227B başarırsa
\227C U+227C Öncesinde veya Eşittir
\227D U+227D Başarılı veya Eşit
\227E U+227E Öncesinde veya Eşdeğeri
\227F U+227F Başarılı veya Eşdeğeri
\2280 U+2280 Önceden Değil
\2281 U+2281 Başarılı değil
\2282 U+2282 Alt kümesi
\2283 U+2283 Üst kümesi
\2284 U+2284 Alt Küme Değil
\2285 U+2285 Bir süperset değil
\2286 U+2286 Alt Kümesi veya Eşit
\2287 U+2287 Veya Süper Eşit
\2288 U+2288 Ne Alt Küme Ne de Eşit
\2289 U+2289 Ne bir Süperset ne de Eşit
\228A U+228A Eşit Olmayan Alt Kümesi
\228B U+228B İle Eşit Olmayan
\228D U+228D Çoklu Ayar Çarpımı
\228E U+228E Multiset Birliği
\228F U+228F Kare görüntü
\2290 U+2290 Orijinal kare
\2291 U+2291 Kare Görüntü veya Eşdeğeri
\2292 U+2292 Asıl veya Eşit Kare
\2293 U+2293 Kare kapağı
\2294 U+2294 Kare Kupa
\2295 U+2295 Dairesel Artı
\2296 U+2296 Daire eksi
\2297 U+2297 Daire içine alınmış zamanlar
\2298 U+2298 Dairesel Bölme Slash
\2299 U+2299 Dairesel Nokta Operatörü
\229A U+229A Dairesel Halka Operatörü
\229B U+229B Dairesel Yıldız Operatörü
\229D U+229D Dairesel Çizgi
\229E U+229E Kare artı
\229F U+229F Kare eksi
\22A0 U+22A0 Squared Times
\22A1 U+22A1 Kare Nokta Operatörü
\22A2 U+22A2 Doğru Tack
\22A3 U+22A3 Sol çakmak
\22A4 U+22A4 Aşağı Tack
\22A5 U+22A5 Tack kadar
\22A7 U+22A7 Modeller
\22A8 U+22A8 Doğru
\22A9 U+22A9 güçler
\22AA U+22AA Üçlü Dikey Çubuk Sağ Turnike
\22AB U+22AB Çift Dikey Çubuk Çift Sağ Turnike
\22AC U+22AC Kanıtlamıyor
\22AD U+22AD Doğru değil
\22AE U+22AE Zorlamaz
\22AF U+22AF Negatif Çift Dikey Çubuk Çift Sağ Turnike
\22B0 U+22B0 İlişki Altında Öncesi
\22B2 U+22B2 Normal Alt Grup
\22B3 U+22B3 Normal Alt Grup Olarak İçerir
\22B4 U+22B4 Normal Alt Grup veya Buna Eşit
\22B5 U+22B5 Normal Alt Grup veya Eşit Olarak İçerir
\22B6 U+22B6 Orijinali
\22B7 U+22B7 Görüntü
\22B8 U+22B8 Multimap
\22B9 U+22B9 Hermitian Konjugat Matrisi
\22BA U+22BA araya eklemek
\22BB U+22BB xor
\22BD U+22BD ne de
\22BE U+22BE Yay ile Dik Açı
\22BF U+22BF Sağ üçgen
\22C0 U+22C0 N-Ary Mantıksal Ve
\22C1 U+22C1 N-Ary Mantıksal Veya
\22C2 U+22C2 N-Ary Kavşağı
\22C3 U+22C3 N-Ary Birliği
\22C4 U+22C4 Elmas Operatörü
\22C5 U+22C5 Nokta Operatörü
\22C6 U+22C6 Yıldız Operatörü
\22C7 U+22C7 Division Times
\22C8 U+22C8 Papyon
\22C9 U+22C9 Sol Normal Faktör Semidirect Ürünü
\22CA U+22CA Doğru Normal Faktör Semidirect Ürünü
\22CB U+22CB Sol Semidirect Ürünü
\22CC U+22CC Doğru Semidirect Ürünü
\22CD U+22CD Tersine çevrilmiş Tilde eşittir
\22CE U+22CE Kıvırcık Mantıksal Veya
\22CF U+22CF Kıvırcık Mantıksal ve
\22D0 U+22D0 Çift Altküme
\22D1 U+22D1 Çifte Üst Ayar
\22D2 U+22D2 Çift kavşak
\22D3 U+22D3 Çift sendika
\22D4 U+22D4 dirgen
\22D5 U+22D5 Eşit ve Paralel
\22D6 U+22D6 Dot ile Daha Az
\22D7 U+22D7 Dot ile Büyük-Than
\22D8 U+22D8 Çok Çok Daha Az
\22D9 U+22D9 Çok Daha Büyük
\22DA U+22DA Eşit veya Şundan Büyüktür
\22DB U+22DB Büyük veya Eşit Büyüktür
\22DE U+22DE Eşit veya Öncesinde
\22DF U+22DF Eşit veya Başarılı
\22E0 U+22E0 Öncesinde veya Eşit Değil
\22E1 U+22E1 Başarılı veya Eşit Değil
\22E2 U+22E2 Kare Görüntü Değil veya Eşit Değil
\22E3 U+22E3 Asıl veya Eşit Kare Değil
\22E6 U+22E6 Daha Az Ama Eşdeğer Değil
\22E7 U+22E7 Daha Büyük Ama Eşdeğer Değil
\22E8 U+22E8 Öncesinde Ancak Eşdeğer Değil
\22E9 U+22E9 Başarılı ancak Eşdeğer Değil
\22EA U+22EA Normal Bir Alt Grup Değil
\22EB U+22EB Normal Alt Grup Olarak İçermiyor
\22EC U+22EC Normal Alt Grup veya Eşit Değil
\22ED U+22ED Normal Alt Grup veya Eşit İçermez
\22EE U+22EE Dikey elips
\22EF U+22EF Orta Çizgi Yatay Elips
\22F0 U+22F0 Yukarı Dik Çapraz Elips
\22F1 U+22F1 Aşağı sağ çapraz elips
\22F2 U+22F2 Uzun Yatay Stroklu Elemanlar
\22F3 U+22F3 Yatay Kontur Sonunda Düşey Çubuklu Eleman
\22F4 U+22F4 Yatay Strok Sonunda Dikey Çubuklu Küçük Eleman
\22F5 U+22F5 Yukarıda Nokta ile Elemanı
\22F6 U+22F6 Overbarlı eleman
\22F7 U+22F7 Üst Çubuklu Küçük Eleman
\22F9 U+22F9 İki Yatay Vuruşlu Elemanı
\22FA U+22FA Uzun Yatay Strok İçerir
\22FB U+22FB Yatay Strok Sonunda Dikey Çubuk İçerir
\22FC U+22FC Yatay Strok Sonunda Dikey Çubuklu Küçük İçerir
\22FD U+22FD Overbar ile içerir
\22FE U+22FE Üst Çubuklu Küçük İçerir
\2308 U+2308 Sol Tavan
\2309 U+2309 Doğru tavan
\230A U+230A Sol Kat
\230B U+230B Sağ zemin
\2329 U+2329 Sol İşaret Açılı Braketi
\232A U+232A Sağ İşaret Açısı Braketi

TAKİP ET   Google News Abone OlBir Yorum Yaz