İstanbul Valiliği plajlar hakkında ilgi çekici açıklama! Detaylar belli oldu 25 Uyulması Zorunlu Kural !!


İstanbul Valiliği'nden yüzme alanları ve plajlarda yaz döneminde katılımı ihtiyaç duyulan önlemlere ait olarak, alakalı birimlere talimatname göndermiş olduğu açıklaması yapıldı.
İstanbul Valiliği plajlar hakkında ilgi çekici açıklama! Detaylar belli oldu 25 Uyulması Zorunlu Kural !!

Açıklamada, "Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte; dikkatsizlik, tedbirsizlik, kurallara uyulmaması ve yasak olan yerlerde denize girilmesi nedeniyle suda boğulma olaylarında artış gözlenmektedir. İstanbul'da 2017'de 64, 2018'de 91, geçtiğimiz yıl da 69 vatandaşımız girilmesi yasak olan yerlerde suya girmeleri nedeniyle hayatını kaybetmiştir." hatırlatması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Toplumun sıhhat ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın tatil, spor ya da dinlenmek amacıyla sağlıklı ve emin koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla birtakım önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, Kaymakamlıklar, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve alakalı kuruluşlara tarafımızdan gönderilen genelgede yaz mevsiminde katılımı gereken önlemlerin detayları aşağıdadır: 

 • Kaymakamlıklarımızca açılan Yüzme Alanları Komisyonlarıö, yaz boyunca denetimlerini aralıksız sürdürecektir.  
 • Komisyonlarca sahil ve kıyı şeritlerinde esenlik, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan bölgeler; yüzme alanı ve plaj olarak belirlenecektir. 
 • Tespit edilen yüzme alanlarında kıyıdan itibaren 200 metreye kadar yüzme sınırlarını belirlemek için kullanılacak yüzer donanımlar, ilgililerce tespit edilecek ve her sene 01 Nisan-15 Kasım tarihleri içinde eksiksiz hazırlanacak ve muhafazası sağlanacaktır. 

Belirlenen yüzme alanlarına deniz araçları giremeyecek, gerekli hallerde yüzme alanı sınırlarını değiştirmeye Liman Başkanlıkları yetkili olacaktır.

 • Plaj ve yüzme alanlarında halkın kolaylıkla yararlanabileceği güvenlik, esenlik ve toplumsal nitelikli donatıların tesisi, ilgili belediye veya ruhsatlı tesis işleticisince sağlanacaktır. İmar, muhit ve kıyı kanununa aykırı yapı ve tesis inşa edilemeyecektir.
 • Özel mülkiyet olmayan yüzme alanı ve plajlarda; plaj, yeme içme yeri, otopark vb. Işletilebilmesi yetkili idarenin tahsis veya kiralama koşuluna bağlıdır. 

Plajlarda usulsüz oluşturulan tesisler hakkında, ilgili mevzuat uyarınca muamele yapılacaktır.

 • İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce mesire yerleri, piknik alanları ve plajlarda faaliyette bulunan toplu tüketim ve satış yerlerinin kontrolleri uygun sıklıkta ve besin maddesinin taşımış olduğu riskle orantılı yapılacaktır.
 • Yüzme sezonu süresince kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetlerince önleyici kolluk tedbirleri alınacak, bu kapsamda tespit edilen olumsuzluklarla ilgili yasal işlem uygulanacaktır. 

Plaj ve yüzme alanlarında kimlik kontrolleri yapılacak,  trafik akışını ve güvenliğini sağlayıcı tedbirler alınacaktır.   

 • Plajlarda,  ihtar panoları üzerinde belirtilen saatler içinde, motorlu ve motorsuz yapılan su sporları aktivitelerinden arındırılmış, her 200 metrelik yüzmeye müsait sahil şeridi için belgeli en az iki gümüş cankurtaran ve her cankurtaran kulesi için bir gümüş cankurtaran bulundurulması zorunludur. 
 • Yüzme alanı, plaj, havuz, su parkı vb. Işletmeler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatında belirtilen ekipman ve ilkyardım malzemelerini eksiksiz bulunduracaklardır.
 • Sahil ve kıyı İşletmelerinde, Plaj Dikkat ve Uyarı Bayrakları mevzuata müsait şekil ve standartlarda olacaktır.
 • Yüzme alanı ve plajlarda bulunan plaj işletmesi, yeme-içme yeri, otopark vb. yerler Kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca yüzme sezonu boyunca ayda iki kez denetlenecek, İçişleri Bakanlığı'nın 04.06.2020 tarih ve E.8772 sayılı genelgesi ile istenilen Covid - 19 önlemlerine ilişik denetimler ek olarak yapılacaktır. 
 • Özellikle Karadeniz kıyısında çeken akıntı riskiö bulunan yerlerde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince çeken akıntı" ve yüzme tehlikelidir" ibareli ihtar levhaları konulacaktır.
 • Ayırt etme gücü olmayanlar ve evlatların yanlarında yüzme bilen anne babaları yada refakatçileri ile denize girmeleri, plaj ve yüzme alanı işleticilerinin bu konuda gereken önlemleri almaları zorunludur.
 • Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliğinin parkur belirlemeyi düzenleyen hükümleri gereğince, sportif faaliyetlerin yapılacağı alanlar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonuyla belirlenecektir. 
 • Turizm amaçlı sportif faaliyetler yönetmeliğinin belirlediği görevleri yapmak, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek, yeterlilik belgesi düzenlemek, yönetmeliğin uygulanması için gerekli emekleri yapmak, denetimi sağlamak için il sportif gezim kurulu, ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde kaymakamların başkanlığında sportif turizm kurulları oluşturulacaktır.
 • İzinsiz olarak turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyette bulunulması, işletme belgesi veya izin belgesinde belirlenen tür ve duyuru edilen parkur haricinde sportif faaliyet yapılması, faaliyetin yeterlilik belgesi kapsamında olmayan malzeme, araç ve personel ile gerçekleştirilmesi yasaktır. 

Aksi şekilde bulundukları yerin en büyük mülki amiri tarafından hemen faaliyetten men edilerek yönetimsel para cezası uygulanacaktır.

 • Sualtı Sporları, Kürek, Kano, Yelken, Yüzme, Triatlon, Modern Pentatlon, Su Topu Federasyonları il spor dalı düzen kurullarının yıllık etkinlik programları gereği düzenlenmesi planlanan resmi spor faaliyetleri ile müsaadeye bağlanmış, mahalli yönetimler ve diğer reel-hususi hukuk tüzel kişilikleri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler alakalı federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gözetim ve denetiminde yapılacaktır.
 • Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği gereği, yeterlilik belgelerini federasyonlardan, çalışma izin belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alan tesisler, gerçekleştirecekleri ulusal ve uluslararası müsabaka izinlerini alakalı spor dalı federasyonundan, İl seviyesinde yapılacak yarışmalarda ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alacaktır.

Söz mevzusu faaliyetlerin nezaret ve denetimi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yerine getirilecektir.

 • Resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen öğrenim ve antrenman emekleri ile halk saatleri uygulamalarında ilgili federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda boğulmalara karşı engelli bireyleri de kapsayacak önlemlerin katılımı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kontrol ve nezaretinde ilgili kurum-kurum ve işleticiler tarafından sağlanacaktır.
 • Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla İlçe Kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan komisyonlar ile İl Yüzme Suyu Komisyonunca belirlenen ekli listede (Ek-1)koordinatları belirli, sınırları yüzer donanımlar ve güvenlik şamandıraları ile çevrili plaj ve yüzme alanları denize girmeye elverişlidir. Liste haricindeki bölgeler yasaktır.
 • Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca belirtilen plaj ve yüzme alanları haricinde yüzme ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişik pano, poster ve ihtar levhaları uygun yerlere konulacaktır. 
 • İçişleri Bakanlığı'nın 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı genelgesi ile 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı makaleleri ve ekinde yer alan rehberde belirtilen plaj, yüzme alanı, lokanta, restoran, kafe vb. bölgeler, her işletme türü için belirlenen salgının yayılması ve bulaşmasını önleyici Covid-19 önlemlerini almak ve kısıtlamalara uymak zorundadır. 

Pandemi ile savaşım dinamik bir süreç olduğundan Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafınca hazırlanan, COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallar ile ilgili bakanlık ve kurumlarca ilerde alınacak ek önlem ve kısıtlamalara uyulması zorunludur.

 • Covid-19 önlemleri uymayan reel ve tüzel kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile aykırılığın durumuna gore kanunda belirtilen diğer yaptırımlar uygulanacak, mevzusu suç teşkil eden eylem ve eylemlerde bulunanlar ile alakalı Adli Makamlara bildirim yapılacaktır.
 • Genelge hükümlerine aykırı davrananlar hakkında idari yaptırım, kabahatin türüne nazaran alakalı kanun, özel hüküm bulunmayan hallerde Kabahatler Kanunu uygulanacaktır.
 • İdari yaptırım karar yetkisini ilçe kaymakamlarına devreden bu genelge; İstanbul Valisi tarafınca yürütülecek, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve İstanbul ili sınırları dâhilinde uygulanacaktır.

TAKİP ET   Google News Abone OlBir Yorum Yaz