Elektrik akımının oluşması


Elektrik akımının oluşabilmesi için iletken telin iki ucu arasındaki elektrik yüklerinin enerjilerinin farklı olması gerekir. Elektrik akımının oluşması sırasında enerji, yüksek enerjili cisimden (kutuptan) düşük enerjili cisme (kutba) doğru gerçekleşir.
Elektrik akımının oluşması

Elektrik akımı, daima (–) yüklerin yani elektronların hareketi sayesinde oluşur.

Elektrik akımının sürekli olabilmesi için elektron hareketinin sürekli olması gerekir. Elektron hareketini sürekli hale getirebilmek için elektrik enerjisi (elektron yani (–) elektrik yükü) üreten kaynaklar kullanılır.

Elektrik enerjisi (elektron yani (–) elektrik yükü) üreterek sürekli elektrik akımının oluşmasını sağlayan kaynaklara elektrik akımı kaynağı veya güç kaynağı veya üreteç denir. Pil, akümülatör, dinamo, jeneratör elektrik akımı kaynaklarıdır.

Elektrik Akımının Oluşması :

Zıt elektrik yükü ile yüklü olan veya üzerinde biriken elektrik yüklerinin sayısı farklı olan iki cisim iletken bir tel ile birbirlerine bağlandığında cisimlerden birinden diğerine elektrik yükü hareketi olur. Elektrik yüklerinin hareketine elektrik akımı denir.

Pil, basit elektrik devrelerindeki yüklere elektriksel bir kuvvet uygulayarak yüklerin elektrik enerjisi kazanmalarını ve bu enerjinin iletken tel boyunca iletilmesini sağlar. Bunun sonucunda iletken teldeki elektrik yükleri arasında enerji aktarımına neden olur.

Negatif elektrik yüklerinin titreşim hareketleri sonucu yükler arasında gerçekleşen elektrik enerjisi aktarımına elektrik akımı denir.Elektrik akımı, yüklerin akışı anlamına gelmez.

Elektrik akımı, yüklerin titreşim hareketinin sonucunda oluşur yani elektrik akımı yüklerin akışı sonucunda değil, yüklerin titreşim hareketi sonucunda oluşur.

Bilindiği gibi metallerin atomlarında bulunan elektron sayıları metalin türüne göre değişiklik gösterir. İletken olan maddelerin atomlarının son yörüngelerinde dörtten az elektron bulunmaktadır.

Atomlar bu dörtten az elektronları sekize tamamlayamadıklarından dolayı serbest bırakırlar. Bu sebeple bir İletkende milyonlarca serbest elektron vardır. Bu maddeye elektrik verildiğinde elektronlar negatiften pozitif  yani artı (+) yöne hareket eder.

Biz bu harekete “Elektrik Akımı” adını veririz. Elektrik akımının biriminin Uluslararası Standart Birim Sistemi’ndeki adı ise “Amper” ‘dir. İletken maddenin herhangi bir noktasından bir saniye içinde 6.25×1018 elektronun geçmesi de bir Amperlik akıma eşit olmaktadır.

Elektrik Akımları “Doğru Akım” (DC) ve “Alternatif Akım” (AC) olmak koşuluyla iki ana başlıkta ele alınır.

TAKİP ET   Google News Abone Ol

Etiketler:


Bir Yorum Yaz