2020 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)


2020 TYT Türkçe Konuları, Soru Dağılımı, ÖSYM-YÖK-MEB tarafından yapılacak olan Türkçe Konuları belli oldu! Sizlere bu yazımızda Türkçe konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yeni bir sınav dönemine girmiş bulunmaktayız. Konu ve soru dağılımları MEB‘in hazırlamış olduğu konu dağılımları ve yayın evleri ile irtibata geçilerek hazırlanmıştır.
2020 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB)

2020 TYT Türkçe Konuları, Soru Dağılımı, ÖSYM-YÖK-MEB tarafından yapılacak olan Türkçe Konuları belli oldu! Sizlere bu yazımızda Türkçe konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yeni bir sınav dönemine girmiş bulunmaktayız. Konu ve soru dağılımları MEB‘in hazırlamış olduğu konu dağılımları ve yayın evleri ile irtibata geçilerek hazırlanmıştır.

TYT’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur.

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler; Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.

Türkçe Testi Kapsamı ; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan toplam 40 soru sorulacaktır.

TÜM SORULAR VE KONULAR İÇİN TIKLAYIN !

2019 TYT TÜRKÇE SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ:

MEKTEBİM OKULLARI

GEÇEN YILA GÖRE ZOR

TÜRKÇE: Türkçe soruları konusunda öğrencilerden gelen dönüşler sınavın geçen yıla göre zor ve vakit alıcı nitelikte olduğu yönünde. Türkçe soruları önceki yıllardaki gibi okuduğunu anlama ve yorumlama ağırlıklı. Soru dağılımında da geçen yılki anlam ve dilbilgisi dağılımının aynı olduğu gözlemlendi. Temel bilgileri kullanmaya dayalı dil bilgisi, ses, yazım ve noktalama soruları da geçen yıllardaki oranda çıktı. Öğrenciler paragraf sorularının uzun, çeldiricilerinin güçlü nitelikte olduğunu belirtti. Sınav MEB kazanımlarına uygun.

DOĞA OKULLARI

TÜRKÇE’DE ZAMANI YÖNETEBİLEN KAZANDI

Doğa Koleji Akademik Direktörü Dr. Sanem Bülbül Hüner de öğrencilerin özelikle Türkçe sorularında çeldiriciler arasındaki farklılıkların az olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Hüner, “Doğru yanıtı ulaşmak için daha fazla zaman harcamak zorunda olan öğrenciler zaman yönetiminde zorlanmıştır” dedi. Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman da adayların moral bozmadan yarın yapılacak AYT için hazırlanmalarını önerdi. İzgiman, AYT’nin puan türlerinin oluşumunda katkısının da yüzde 60 olduğunu hatırlattı.

TÜRKÇE SORULARI İÇİN ZAMANI YÖNETEN KAZANDI
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen

TYT’de Türkçe sorularından 28’i anlama ve yorumlamayla ilgili sorulurken 12 soru ise dil bilgisinden soruldu. Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelikti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi, soruların çeldiricileri kuvvetliydi, bu yönüyle paragraf soruları öğrencileri zorladı. Anlatım bozukluğu, cümle çeşitleri ve fiilde çatı konularından soru gelmediği geribildirimini aldık. Paragraf soruları geçen yıla benzerdi, yeni nesil soru diyebileceğimiz geçen yıl sınavda ilk defa sorulan sorular bu yıl da soruldu. Öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin bu sınavda başarıları üzerinde etkili olabileceğini yorumuna varılabilir.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI:

TÜRKÇE SORULARINDA ZAMAN YETMEDİ

Türkçe (Bölüm Başkanları Faris Kuseyri- Mutlu Kılavuz): Türkçe sorularının 29’u anlam bilgisi, 11’i dil bilgisi konularını ölçmüş. Paragraf yorumu sorularında metinler genel olarak kısa tutulmuş. Kısa metinlerin yoğun anlatımı ise öğrencilerin zaman sorunu yaşamasına neden olmuş. Paragraf sorularında dikkat çeken önemli bir konu ise pek çok soruda seçeneklerin çok yakın hazırlanması. Bu durum, okuma alışkanlığı kazanmış öğrencilerin bile işini zaman zaman şansa bırakmasına yol açmakta Çok yakın seçeneklerle hazırlanan soruların ölçücülüğü tartışılmalıdır.

MEF LİSESİ EĞİTİM KURUMLARI:

TÜRKÇE SORULARINDA SÜRPRİZ YOK

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Arda Yakut, Esin Şahin Özer, Hürrem Özdağan: Türkçeyi kullanma gücüne ve analize bağlı sorular sorulduğunu gözlemledik. Bu seneki sınavda sürpriz diyebileceğimiz herhangi bir soru tipi yok. Her yıl olduğu gibi ağırlıklı olarak sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam sorularına yer verilmiştir.  Dilbilgisi soruları beklenen sayıda ve zorluk derecesindedir. Dil bilgisi sorularına baktığımızda ses bilgisi, cümlenin öğeleri, eylemsiler, noktalama işaretleri, yazım kuralları, cümlenin ögeleri, sözcük türleri ve karma dil bilgisi olmak üzere sorular sorulmuştur.  Bu sene geçen sene olduğu gibi anlatım bozukluğu konusundan soru çıkmamıştır. Dil bilgisi sorularının geneli geçen sene olduğu gibi öğrenciyi zorlamayacak sorulardan oluşmuştur. Görüştüğümüz öğrenciler anlam sorularının uzun olmadığını ancak birkaç sorunun çeldiricilerinin güçlü olması nedeniyle zamanlama noktasında zorlandıklarını belirttiler.

Sınav genel olarak metin ağırlıklı bir sınav olduğu için öğrencilerimiz asıl zorluğun bundan kaynaklandığını belirtmişlerdir.

UĞUR OKULLARI

ZAMAN KAYBETTİRDİ

TÜRKÇE: Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerine. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 12 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından geldi. TYT’deki dil bilgisi soruları 2018’de olduğu gibi aynı soruda birden çok bilgiyi yoklamak üzere oluşturuldu. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracak fakat paragraf sorularının uzunluğu öğrencilerin zaman kaybına neden olmuş gibi görünüyor. Dil bilgisi soruları da öğrenciye zaman kaybettirmiş olabilir ancak zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular değil.

2018 TYT TÜRKÇE SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ:

UĞUR OKULLARI

Türkçe:  2018 YKS TYT’deki Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 13 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. TYT’deki dil bilgisi sorularında geçmiş yıllara göre artış görülmesi bu yılki Türkçe sorularındaki değişiklik olarak söylenebilir. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracaktır. Bu sorular daha çok bilimsel metinlerden seçilmiş olarak görülmektedir. Dil bilgisi soruları da öğrenciye zaman kaybettirmiş olabilir ancak zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular değildir.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI:

Türkçe: Türkçe sorularının soru kökleri, dil bilgisi ve anlam oranları açıklanan örnek TYT ve ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzerdi. Yazım kurallarından 3 soruya yer verilmesi dikkat çekici. Paragraf sorularında, öğrenci üzerinde oluşan zaman baskısı işleri zorlaştırmış olabilir. Sınavdaki anlam soruları gerek uzunluk gerekse yoğunluk bakımından okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler için zorlayıcı olmuştur.

DOĞA OKULLARI

Türkçe: Türkçe testinde 30 soru anlama dayalı 10 soru dil bilgisinden geldi. Paragraf soruları ALES formatında çıktı. Dil bilgisi soruları kolayca yanıtlanabilecek nitelikteydi. Anlatım bozukluğu, cümle türleri ve fiilde çatı konularından soru gelmedi. Önceki yıllarda karma dil bilgisi soruları daha fazlaydı, bu yıl dil bilgisi sorularında bir soru içerisinde en fazla iki kazanım ölçülmüştü. Paragraf soruları ortalama uzunlukta ve alışılmış düzeydeydi. Bir paragraf öncülünden üç dört soru soruldu bu da ÖSYM’nin okuduğunu anlama ve zihinde tutma gücüne ağırlık vermeye başladığını gösteriyor. Genel olarak soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi. Sorular son 10 yılın sorularıyla paraleldi, müfredat dışı bir soru yoktu.

2020 Güncel TYT Türkçe Konuları

 •  Sözcük Anlamı
 •  Söz Yorumu
 •  Deyim ve Atasözü
 • Cümle Anlamı
 •  Cümle Yorumu
 •  Paragrafta Anlatım Teknikleri
 •  Paragrafta Konu-Ana Düşünce
 •  Paragrafta Yapı
 •  Paragrafta Yardımcı Düşünce
 •  Ses Bilgisi
 •  Yazım Kuralları
 •  Noktalama İşaretleri
 •  Sözcüğün Yapısı
 •  Sözcük Türleri
 • Fiiller
 •  Sözcük Grupları
 •  Cümlenin Ögeleri
 •  Cümle  Türleri
 •  Anlatım Bozukluğu

2019 TYT TÜRKÇE KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI

 • PARAGRAF : 22
 • SÖZCÜKTE ANLAM: 3
 • CÜMLEDE ANLAM: 3
 • DİL BİLGİSİ: 12

DİL BİLGİSİ

 • SÖZCÜK TÜRLERİ: 4
 • CÜMLENİN ÖĞELERİ: 1
 • SES BİLGİSİ: 1
 • SÖZCÜKTE YAPI: 2
 • YAZIM KURALLARI: 2
 • NOKTALAMA İŞARETLERİ: 2

2020 TYT TÜRKÇE KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI

Geçen yıllara benzer soruların geleceği kanaatindeyiz.İşte daha önceki yıllarda çıkan soru dağılımları

Dikkat: Yeni güncellenen sisteme göre düzenlenmiş olup, YKS sınav sistemine uygun konular yayınlanmıştır.

2020 tyt Türkçe konuları, Tyt türkçe konuları 2020, tyt türkçe soru dağılımı, tyt türkçe konu dağılımı 2019, tyt türkçe konuları, tyt 2019 türkçe konuları, turkce tyt konulari 2019, 2019 türkce konulari, 2019 türkçe tyt konuları, türkçe tyt soru dağılımı

TAKİP ET   Google News Abone Ol

Etiketler:


Bir Yorum Yaz